GDPR – General data protection regulation

 

Integritetspolicy

1.Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om rådande förordning.

www.datainspektionen.se

2.Personuppgiftsansvarig

Top Speed Hälsa & Försäljnings AB 556468-4735 är personuppgiftsansvarig för

Behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster.

Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3.När samlar vi in dina personuppgifter?

När du vill beställa varor från Top Speed Hälsa

4.Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till vår

Försäljning. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att

Top Hälsa & Försäljnings AB lagrar och behandlar dessa dels med samtycke och dels med Top Speed Hälsas berättigade intresse som rättslig grund.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra

Rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

4.1 Top Speed Hälsa & Försäljnings AB hemsida

Användning av cookies på top-speed.se

Top Speed använder cookies när du besöker vår webbplats (Top-speed.se).

 

Syftet med dessa är att utröna om besökaren är en människa och inte en robot

Samt att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. När du besöker hemsidan får du en förfrågan om samtycke till cookieanvändning.

Om du tackar nej till cookies på www.top-speed.se så fungerar inte ett antal

Tjänster och funktioner på webbplatsen. Om du önskar kan ditt samtycke till cookies dras tillbaka så att alla cookies som använts vid besök på hemsidan

Raderas från din dator.

Analysfunktion

Webbanalysverktyg används på top-speed.se och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen.

Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal

Besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

5.På vilket sätt lagrar vi personuppgifterna och vilka har tillgång till den lagrade informationen ?

Vi lagrar personuppgifterna på våra datorer, i molntjänster, i låsta dokumentskåp.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till ?

Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning.

I de fall vi använder 3:e partsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i avtal med leverantören. Det är alltid Top Speed Hälsa som

Ansvarar för behandlingen. I de fall där vi avslutar 3:e partstjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas.

Personuppgifter kan även komma att  lämnas ut om det är nödvändigt för att

(a)  Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från

verkställande myndighet,

(b)  Tillvarata Top Speed Hälsas rättsliga intressen, eller

(c)   Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Om företaget skulle vilja använda personuppgifter på annat sätt än det ursprungliga kommer de registrerade i så fall informeras om det.

7. Barns personuppgifter

 Top Speed Hälsa samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18

Års ålder. Vi rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv

Del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Top Speed Hälsa att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida www.top-speed.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Top Speed Hälsa genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Top Speed Hälsa också välja att informera dig på annat sätt, till exempel viae-post eller genom att publicera ett meddelande på top-speed.se.

9. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med

Information om vilka personuppgifter Top Speed Hälsa behandlar om dig.

Önskemålet ska göras skriftligt med underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade, och skickas till:

Top Speed Hälsa & Försäljnings AB

Lilla Segerstavägen 9

746 93  Bålsta

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Top Speed Hälsa (se avsnitt 10)

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad . ?

10. Kontaktinformation till Top Speed Hälsa

Har du frågor om Top Speed Hälsas behandling av personuppgifter eller vill

Begära ett registerutdrag, kontakt oss på något av följande sätt:

Top Speed Hälsa & Försäljnings AB

Lilla Segerstavägen 9

746 93  Bålsta

 

E-post: info@probimin.se

Telefon:08-120 599 55

 

11. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi skyddar integriteten för alla

Registrerade. Det säkerhetsarbetet omfattar allt ifrån det fysiska skydd som behövs för våra lokaler och databaser till arbetet  med att skydda din personliga data i alla processer och system där den hanteras.

 

Tack för din tid!

 

 

 

 

 

 

Försäljning till minderåriga

Vår butik säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt PUL

När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.
  
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.
  
Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-SPAM policy

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

Betalsäkerhet

Point AB är en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är PCI-DSS-certifierad av kortindustrin (bland andra VISA och MasterCard) till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. PCI-DSS står för Payment Card Industry Data Security Standard och är ett omfattande program som syftar till att öka datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller överför kortdata, enligt kortföretagens skärpta krav.

Läs mer om våra betalsätt och finansieringsalternativ